< Tillbaka <
Info om rote

Eckersta Oskarslund

Torp

Torpnamn

Oskarslund

Torpnummer

SR-00-0856

Rote

Eckersta

Rotegård 1

Åkersta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Erna

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 860, år 1688 — 861, fr o m år 1710 — 856.

Rotens sammansättning år 1686:
Åkersta — Jöns Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Erna — Joen Erichsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Åkersta — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Erna — Pehr, 1 Mantal. Possessor: Donerat Pehr Holstein.

Soldater vid detta torp