< Tillbaka <
Info om rote

Ärna

Torp

Torpnummer

SR-00-0855

Rote

Ärna

Rotegård 1

Erna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Erna

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 859, år 1688 — 860, fr o m år 1710 — 855.

Rotens sammansättning år 1686:
Erna — Simon Erichson, 1 Mantal. Huvudrote.
Erna — Lars Andaerson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Erna — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Erna — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Donerat Pehr Holstein.

Soldater vid detta torp

Abraham STENQVIST
Var trossdräng som hemkom från ryska fångenskapet. Tp till Berga rote undan för den förrymde och ärtappade Lars Enbom.
>
Anders ERNBOM
Grå råck förmist i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Anders Fredrik STORM
Ev född 14/5. "Inflyttad för längesen". Corporal 20/7 1837. Var tidigare vargeringskarl för 866-856 och hette då Ärn. 1839 kommenderad till Långholmen. GM-42 såsom sjuklig och till krigstjänst oduglig får a [...]
>
Anders Gustaf STORM
"Finns endast gott att säga om honom". Underhåll 1888.
>
Anders KÅRP
Var Corporal vid 776 Ökna. Har sig själv ransonerat ur dansk fångenskap. Sökte vid GM 4/5 1715 avsked, men blev remitterat till Kongl. Krigs Collegium och sattes då en annan karl till Corporal vid Ökna, men dagen e [...]
>
Carl Gustaf STORM
Svärdsmedalj 12/3 1910. Underhåll 27/12 1911.
>
Eric ÄRNSTEDT
I tjänst 1802.
>
Jöns ERNBOM
Fått behäng 1716. Smörjhorn 1718. Appr -18. Död på Wästgiötha-Dahl. Fattas kappa. Låsbetäckare och musqveten förkommit 1718 på Dahl. Krutmått och pung ej bekommit.
>
Lars ENBOM
Tidigare förrymd men ärtappad och här återinsatt. På roten 22/12 1719 -- 10/7 1722, då han rymde. Hade då efternamnet Ernbom.
>
Lars ERNBOM
Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Lars STORM
>
Olof ERNBOM
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761, kommenderad till Stralsund. Uttjänst sin capitulation och blivit insatt för Mälsta rote No 881 enligt Herr Generalen Baron Cronstedts resolution 31/5 1768.
>
Olof ERNBOM
Hetter på nr 790 Åman. I tjänst 1729.
>
Olof ÄRNBOM
Till Sveaborg 18/7 1789.
>
Olof ÄRNSTEDT
>
Pehr ÄRNBOM
KM-88. Tjänt 31 år, varav 12 vid Wästmanlands Reg. Bräcklig och oförmögen att längre tjäna. Får avsked med anmälan till underhåll.
>
Per ÄRNBOM
GM-59. Är ofärdig och haltar, varav han enligt Fältskärs intyg är oförmögen att uthärda någon Marche, samt följaktligen till vidare krigstjänst oduglig. Får avsked.
>
Pär ERNBOM
Död på Flottan.
>