< Tillbaka <
Info om rote

Esta

Torp

Torpnummer

SR-00-0851

Rote

Esta

Rotegård 1

Esta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åhrby

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 870, år 1688 — 876, fr o m år 1710 — 851.

Rotens sammansättning år 1686:
Åhrby — Lars Bengtsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Esta — Lars Larsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Esta – Befallningsman Sandwall, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Åhrby — Bengt, 1 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Anslagen till spel i nummer 1/1 1833 — 9/5 1840.
Anslagen till underofficer 1/1 1816 — 31/12 1832.

Diverse noteringar:
År 1690 soldat Blom
År 1744 soldat Ekman.
Soldat Roos bodde vid gamla Måstavägen.

Soldater vid detta torp

Anders ESTRÖM
G. I tjänst -89.
>
Anders Gustaf ED
Deltog i "Smörgåskriget" 1861. Avsked efter 1879. Törstig. Var sista tiden portvakt på gevärsfaktoriet i Eskilstuna till 1910. Före inryckningen till Malma hed hjälpte hela familjen till med att kontrollera utr [...]
>
Anders Gustaf JANSSON
Spel i nummer. Tp till fältmusik.
>
Anders SCHENSTRÖM
Corporal 4/12 1742. I tjänst 1750.
>
Anders SWARTS
Frågetecken angående graden Corporal. GM-86 omförmögen, får avsked.
>
Carl Johan ED
G. Korpral 26/8 1850. GM-59. Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Tjänt utmärkt väl.
>
Carl Theodor ROOS
G. Hustru Amanda Paulina Axelsdotter f. 1863 i Torpa, 2 barn. Avsked utan underhåll.
>
Johan BLOM
Anställd sedan 1676. 850 = f.d. 879.
>
Jonas ZETTERMARCK
11:2,5 "Capitulerat med roten på 6 år".
>
Jöns ERSBÄRG
Kan litet läsa och skriva. Grå råcken och svarta halsduken förmist på marschen till Hälsingborg 1710. Fången 1713 vid Tönningen. Tp till 791.
>
Knut ESSBERG
Förkommen uti Actionen vid Willmanstrand 23/8 1741. Har kopparflaska, fått krut- och smörjhorn 1718. Var i tjänst 1739. Osäkert om avskeds- och dödsdag är detsamma - 23/8 1741.
>
Lars TÄRNING
Corporal 15/10 1741.
>
Olof EKMAN
Corporal 16/6 1742.
>
Pehr SKÖN / SCHIÖN
Medalj för tapperhet i fält. För stormningen av Lüdershagen 16/4 1807. Fick ej medaljen för iråkad fångenskap. Roten ersatt 3/3 1808. G.
>
Pehr SÖDERBERG
1768 "transport ifrån denna rote wharest han icke fått någon legd till Qwinnersta rote No 864 sedan rotarne å begge sidor derom öfwerenskommit". Vacant.
>