< Tillbaka <
Info om rote

Löppinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0849

Rote

Löppinge

Rotegård 1

Löpinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kielsta

Mantal 2

1

Socken

Fors - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 772, år 1688 — 773 och from år 1710 — 849

Rotens sammansättning år 1686.
Löpinge — 1 Mantal. Huvudrote
Kielsta — Olof Person 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Löpinge — Lars 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Kielsta — Eric 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Donerat Drakenskiöld

Roten vacant 1738-07-11 — 1740-04-18

Soldater vid detta torp