< Tillbaka <
Info om rote

Flackersta

Torp

Torpnummer

SR-00-0847

Rote

Flackersta

Rotegård 1

Flacksta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Flacksta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Frönäs

Mantal 3

1/8

Socken

Fors - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 766, år 1688 — 767 och from år 1710 — 847 (Roten heter detta år “Fålkersta);

Rotens sammansättning år 1686:
Flacksta — Lars Olsson 1 Mantal. Huvudrote
Flacksta — Joen Jonson 1 Mantal. Hjälprote
Frönääs — Niels Olufson 1/8 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Flacksta — Herr Capitain Dedzlender (?) 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet
Flacksta — Joen Olsson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet
Frönäs — Nils 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Carl Palmhielm

Soldater vid detta torp