< Tillbaka <
Info om rote

Mesta

Torp

Torpnummer

SR-00-0843

Rote

Mesta

Rotegård 1

Mesta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Mesta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Af Berga

Mantal 3

1/4

Socken

Fors - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Soldattorpet har kallats “Munterstugan”, “Jagarestugan” och “Lustigstugan”.

Rotens nummer är år 1686 — 767, år 1688 — 768 och from år 1710 — 843

Rotens sammansättning år 1686:
Mesta — Joen Nilsson 1/2 Mantal. Huvudrote
Mesta — Per Ulfzon 1/2 Mantal. Hjälprote
Nyby — Måns Nilsson 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Mesta — Erik 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Mesta — Lars och Nils 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: LandsStaten
af Berga till hjälp — Jöns 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Roten vacant 1743-08-18 — 1747-12-11
Roten vacant 1766-10-18 — 1770-07-07

Soldater vid detta torp