< Tillbaka <
Info om rote

Mesta

Torp

Torpnummer

SR-00-0842

Rote

Mesta

Rotegård 1

Meesta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Meesta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Af Berga

Mantal 3

1/4

Socken

Fors - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 768, år 1688 — 769 och from år 1710 — 842

Rotens sammansättning år 1686:
Meesta — Niels 1/2 Mantal. Huvudrote
Meesta — Per Olson 1/2 Mantal. Hjälprote
af Wiby till hjälp — 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Meesta — Jaen 1/2 Mantal. Huvudrote
Meesta — Jon Larsson 1/2 Mantal. Hjälprote
af Berga till hjälp — Jöns Persson 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Roten anslagen till underofficers lön 1816-01-01 — 1822-08-29

Soldater vid detta torp