< Tillbaka <
Info om rote

Fröslunda

Torp

Torpnummer

SR-00-0841

Rote

Fröslunda

Rotegård 1

Fröslunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kiälby

Mantal 2

1

Socken

Fors - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 771, år 1688 — 772 och from 1710 — 841.

Rotens sammansättning år 1686:
Fröslunda — Olof Bengtzon 1 Mantal. Huvudrote
Kielby — BefallningzMan 1 Mantal. Hjälprote. Båda antecknade såsom tillhörande Torshälla socken!

Rotens sammansättning år 1728:
Fröslunda — Nills 3/4 mtl, står för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gustaf von Kiöhler
Kiälby — Rådman Rolan Rolansson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Roten vacant 1743-02-21 — 1743-11-21

Roten anslagen till uoff lön 1821-01-12 — 1823-10-31

Soldater vid detta torp