< Tillbaka <
Info om rote

Ekeby

Torp

Torpnummer

SR-00-0083

Rote

Ekeby

Rotegård 1

Ekeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Dielg

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 142, from år 1710 — 83.

Rotens sammansättning år 1686:

Ekeby — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Dielg — Anders, 1 Mtl.
Possessorer till ovanstående: Eric Sparres arvingar.

Rotens sammansättning år 1728:

Ekeby — Olof, Erik och Olof, 1 Mtl.
Dielg — Joen, 1 Mtl.
Possessorer till ovanstående: Landsstaten.

Roten anslagen till spel i nummer 1/1 1862 – 1901.
Roten indragen till lönefyllnad åt uoff 1/1 1838 – 1/1 1862.

Soldater vid detta torp