< Tillbaka <
Info om rote

Björka

Torp

Torpnummer

SR-00-0082

Rote

Björka

Rotegård 1

Biörka

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Harfeng

Mantal 2

1

Rotegård 3

Oppeby

Mantal 3

1/2

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 140, år 1688 — 130, from år 1710 — 82.

Rotens sammansättning år 1686:
HwarfEng — Per, 1/4 Mtl. Huvudrote.
Biörka — Erich, 1 Mtl.
Oppeby — Öjer, 1/2 Mtl.

Rotens sammansättning år 1688 och år 1728.
Biörka — Erick, 1/4 Mtl. Huvudrote.
Harfeng — Erick, 1 Mtl.
Possessorer för ovansående är Schering Rosenhane.
Oppeby — Joen, 1/2 Mtl. Possessor: Fru Cath. Juliana Kruse.

Rote indragen till furirs nummer.

Roten anslagen till regementsmusiken.

Soldater vid detta torp