< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0008

Rote

Remröd

Rotegård 1

Remmarö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Remmaröstorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Rambohag

Mantal 3

1/4

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 6, år 1688 — 6, fr o m år 1710 — 8.

Rotens sammansättning år 1686:
Remmarö — Per Olsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Remmaröstorp — Anders, 1/4 Mantal.
Hult (borta ur roten 1688) — Enkian, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Christ. Gyldenstierna.
Rambohag, 1/4 Mantal. Possessor: Hindr. Horn.

Rotens sammansättning år 1728:
Remmarö — Anders o Pär, 1 Mantal. Huvudrote.
Remmaröstorp — Joen, 1/4 Mantal.
Possesor för ovanstående: Carl Adolph Gyldenstierna.
Ramhåf — Per, 1/4 Mantal. Possessor: Grevinnan Maria Gyldenstierna.

Soldater vid detta torp