< Tillbaka <
Info om rote

Bondeka

Torp

Torpnummer

SR-00-0796

Rote

Bondeka

Fastighetsbeteckning

Karlsro-Bondeka 5:2

Rotegård 1

Bondeka

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bondeka

Mantal 2

1

Rotegård 3

Bilttinge

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Biörsäter

Mantal 4

1/4

Socken

Lista

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 797, år 1688 — 798, fr o m år 1710 — 796.

Rotens sammansättning år 1686:
Bondeka — 1 Mantal. Huvudrote.
Bondeka — 1 Mantal.
Bilttinge — 1/4 Mantal.
Biörsäter — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Johan Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Bondeka — Nills, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote.
Bondeka — Abraham, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: “Donterat Jungfrur Ribbingar”.
Bilttinge — Nills, 1/4 Mantal.
Biörsäter — Jon, 1/8 Mantal, står i roten för 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Reuter Crantz arvingar.

1686: “Gifwes roten 2 månaders dagh att skaffa knecht”.

Soldater vid detta torp