< Tillbaka <
Info om rote

Listagård

Torp

Torpnummer

SR-00-0794

Rote

Listagård

Fastighetsbeteckning

Erikshäll-Lista 1:14

Rotegård 1

Lista

Mantal 1

2

Rotegård 2

Trångtorp

Mantal 2

-

Rotegård 3

Bergatorp

Mantal 3

-

Rotegård 4

Sochertorp, Råby

Mantal 4

-

Rivet

X

Socken

Lista

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 790, år 1688 — 791, fr o m år 1710 — 794.

Rotens sammansättning år 1686:
Lijsta — 2 mantal. Fru Britha Durell.

Rotens sammansättning år 1728:
Lista — Jaen Tyresson, 2 Mantal. Huvudrote.
Trångtorp — Prys.
Bergatorp — Jöns.
Sochertorp, Råby — Hans (2 torp).
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Anteckning på rotekort: 1690 Ros.

Soldater vid detta torp