< Tillbaka <
Info om rote

Berga

Torp

Torpnummer

SR-00-0793

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Berga

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Sahlhult

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Lista

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 795, år 1688 — 796, fr o m år 1710 — 793.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Ingewaldh, 1 Mantal. Huvudrote.
Wingzlötztorp — Jöns Larson, 1/2 Mantal.
Sahlhult — Anders Olson, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Erick, 1 Mantal. Huvudrote.
Berga — Erich Olson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Sahlhult — Lars, 1/4 Mantal. Possessor: Nills Uggelclous arvingar.

Soldater vid detta torp