< Tillbaka <
Info om rote

Väsby

Torp

Torpnummer

SR-00-0792

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Prästorp

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Lista

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 794, år 1688 — 795, fr o m år 1710 — 792.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäsby — Olof Larson, 1 Mantal. Huvudrote.
Prästorp — Olof Ingewaldson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Prästorp — Preutz, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders WÄSENFELDT
Var i tjänst 1739.
>
Anders WÄSENFELDT
I tjänst 1761. GM-63 Liderlig och oduglig, får avsked.
>
Carl Fredrik WALTER
>
Eric WÄSENFELDT
11 qvarter 3". KM-88 har lungsot och mycket svag syn, får avsked.
>
Gabriel FALCK
Fick sitt soldatnamn 1690.
>
Gustaf WÄRN
Inflyttad fr Öja 1807. Utflyttad t Skogstorp 1836. 1817 till Södertälje. GM-35 erhöll avsked med rättighet att 2ne år härefter komma i åtnjutande av pension jml K. Br. 10/9 1831. Har tapperhetsmedalj.
>
Henrik WALTER
Inflyttad fr Gillberga 1836. År 1839 kommenderad till Långholmen. 1859 sjuk å roten. GM-63 begär och får avsked för sjuklighet. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Underhåll 1866.
>
Jan WÄSENFELT
"Dödde af håll och sting och begrovs 4/3".
>
Jonas WESENFELDT
Dog i "Hattarnas krig".
>
Karl Fredrik STOLT
Utflyttad t 794 1912-1947.
>
Nills WÄSENFELLT
Roten vacant och ersatt 11/10 1719 med den ur danska fångenskapet för nr 769 Sörby hemkomne Nills Ersson Sörskoug, heter nu Wäsenfellt. I tjänst sedan 1709. GM-33 Karlen gammal och alldeles bräcklig, begär och f [...]
>
Nils WÄSENFELDT
Piquen med kamben förmist i slaget (28/2 1710). 1710 sjuk. Kommenderad till Wissmar och därefter fången i Stralsund. Utstruken ur rullan och ersatt 1716.
>
Nils WÄSTERQVIST
Född i Hästhagen, Lista. 18/7 1789 till Sveaborg. Utflyttad t Wäsby backstuga.
>
Pär WÄSENFELT
-18 =. Fattas kappa. Pique förlorad i Norg1 1718. 2 svarta halsdukar och skospännen förkomna samma år i Dalsland. Död på Wästgiöta-Dahl.
>