< Tillbaka <
Info om rote

Väsby Sågartorp

Torp

Torpnamn

Sågartorp

Torpnummer

SR-00-0791

Rote

Väsby

Rotegård 1

Wäsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäsby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Lista

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 792, år 1688 — 793, fr o m år 1710 — 791.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäsby — Lars och Ingewaldh, 1 Mantal. Huvudrote.
Wäsby — Fastbiöörn, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wäsby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Wäsby — Jöns, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Enligt en uppgift skulle detta torp ha blivit flyttat till Djurgården, Eskilstuna. Uppgiften är felaktig.

Soldater vid detta torp