< Tillbaka <
Info om rote

Hallsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0789

Rote

Hallsta

Rotegård 1

Hallsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hallsta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Wingzletorp

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Lista

Kompani

Väster Rekarne kompani

(Lövlund-Hallsta);

Rotens nummer år 1686 — 791, år 1688 — 792, fr o m år 1710 — 789.

Rotens sammansättning år 1686:
Hallesta — Joen och Erik, 1 Mantal. Huvudrote.
Hallesta — Olof Matzon, 1/2 Mantal.
Berga — Olof Nielson, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hallsta — Prosten And. Netzellius, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Hallsta — Cappellan Altin, 1/2 Mantal. Possessor: Cappelansboställe.
Wingzletorp — Erik, 1/2 Mantal. Possessor: Herr Uggelclous arvingar.

Soldater vid detta torp