< Tillbaka <
Info om rote

Åsby

Torp

Torpnummer

SR-00-0788

Rote

Åsby

Fastighetsbeteckning

Åsby 3:1

Rotegård 1

Åsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åsby

Mantal 2

1

Socken

Lista

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1§686 — 789, år 1688 — 790, fr o m år 1710 – 788.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsby — Niels Larson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åsby — Joen Larson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Åsby — Nills, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Åsby — Olof, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Torpstugan byggd i mitten av 1800-talet. Gamla stugan låg omedelbart bakom den nya och revs i början av 1900-talet. Soldattavlan sitter ovanför ingången, men är oläslig.

Soldater vid detta torp