< Tillbaka <
Info om rote

Vålsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0078

Rote

Vålsta

Rotegård 1

Sohlberga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wåhlsta

Mantal 2

1

Socken

Nykyrka

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 134, from år 1710 –78.

Rotens sammansättning år 1686:
Sohlberga — Enikan, 1 Mantal. Huvudrote.
Wåhlsta — Lars, 1 mtl.
Possessor för ovanstående: Eric Sparres arvingar.

Rotens sammansättning år 1688:
Wåhlsta — 1 mtl. Possessor: Berckner.
Sohlberga — 1 mtl. Possessor: Bengt Horn.

Rotens sammansättning år 1728:
Sohlberga — Enkian, 1 mtl. Possessor: Berckner.
Wåhlsta — Bengt, 1 mtl. Possesor: Bengt Horn.

Soldater vid detta torp