< Tillbaka <
Info om rote

Ljusberga

Torp

Torpnummer

SR-00-0778

Rote

Ljusberga

Rotegård 1

Liusberga

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Österby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Österby

Mantal 3

1/2

Socken

Råby-Rekarne

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 820, år 1688 — 821, fr o m år 1710 — 778.

Rotens sammansättning år 1686:
Liusberga — Joen Andersson, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Getebergh — Per Person, 1/4 Mantal.
Hult — Olof Erichson, 1/4 Mantal.
Myhra — Knuth Anderson, 1/8 Mantal.
Egelsätter — Lars Bengtzon, 1/8 Mantal.
Askerhell — Jon Andersson, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Liusberga — Anders, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Österby — Erich Olson, 1 Mantal.
Österby — Per, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Soldater vid detta torp