< Tillbaka <
Info om rote

Kålsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0777

Rote

Kålsta

Rotegård 1

Kålsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kålsta

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Råby-Rekarne

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 819, år 1688 — 820, fr o m år 1710 – 777.

Rotens sammansättning år 1686:
Österby — Niels och Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Kålsta — Erich och Olof, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1688:
Österby
Kålsta.

Rotens sammansättning år 1728:
Kålsta — Gustaf, 1 Mantal. Huvudrote.
Kålsta — Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Soldater vid detta torp