< Tillbaka <
Info om rote

Ökna

Torp

Torpnummer

SR-00-0776

Rote

Ökna

Rotegård 1

Ökna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Berga

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Stafhälla

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Myra

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Egelsätter

Mantal 5

1/8

Socken

Råby-Rekarne

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 818, år 1688 — 819, fr o m år 1710 — 776.

Rotens sammansättning år 1686:
Ökna — Lars och Erick, 1 Mantal. Huvudrote.
Kålsta — Joen Person, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Ökna — Nils och Änkan, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Berga — Lars Olofson, 1/4 Mantal. Possessor: Cappellans Boställe.
Stafhälla — Lena Ryding, 1/8 Mantal, står i roten för 1/4 Mantal.
Myra — Änkan, 1/8 Mantal.
Egelsätter — Jöns, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållne.

Notering på rotekort: 1744 Vahlfelt.

Soldater vid detta torp

Anders HÄLL
Avförd ur rullorna för "Lidderlighet".
>
Anders KÅRP
Fången av danskarna 1713. Rangonerat? sig själv.
>
Anders ÖKENQVIST
Till Sveaborg 18/7 1789. Bevist 1789-90.
>
Eric ÖKENQVIST
>
Erik Samuel HELLBERG
GM-66 ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. Utflyttad t ST Strömstugan.
>
Isak HOLM
>
Johan Petter FLYGT
Utflyttad t Torshälla 1898.
>
Johan WAHLFELDT
Corporal 15/10 1741. Hade 1750 varit i tjänst 11 år. Vakant 1757-- 61.
>
Johan WAHLQVIST
Transport hit från? Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad i Stralsund. Vid GM-61 23 tjänsteår. Roten vakant i Pommern 5/6 1762.
>
Jonas KORP
Corporal 4/5 1715. Hette år nr 780 Broberg. 21/8 -18 klagar = nr 1. I actionen vid S. Stäket 13/8 1719 förlorat 1 svart halsduk, gehäng-sölja, musqvet, bajonett och smörjhorn. Blesserad. Sjuk här vid regementet - [...]
>
Karl Fredrik WALLÉN
>
Lars KORP
Skinntröja, skinnbyxor, svart halsduk, handskar, gehäng, skor, kamb med foder, pik och värja förmist i sjukkvarteret i Växiö; där han också dog.
>
Lars ODEN
GM-48 Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Bevistat 1813-14 års krig. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad t Stenstugan.
>
Nils JERENBERG
Var i tjänst 1739. Förkommen i actionen vid Willmanstrand 23/8 -41.
>
Nils ÅDELL
(Grå råck och pique förmist i slaget 1710).
>
Olof COLLIN
I tjänst 1802. Utflyttad t Kjula 1803.
>
Olof GÖÖCK
Fick sitt soldatnamn 1690.
>
Olof PERSSON
>
Swen ÖKENQVIST
Död i Abborrfors, Finland.
>