< Tillbaka <
Info om rote

Råxnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0773

Rote

Råxnäs

Rotegård 1

Roxnääs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stadstorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Af Hageby

Mantal 3

1/4

Socken

Torshälla

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 813, år 1688 — 814 och from år 1710 — 773

Rotens sammansättning år 1686:
Löfsta — Jöns 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Maria Pauli
Råxnäs — 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Chris Gyllenankor

Rotens sammansättning år 1710:
Omkastade

Rotens sammansättning år 1728:
Roxnääs — Olof, hemman 1/2 mtl, står i Roten för 1 mtl. Huvudrote. Possessor: Fru Christina Sack
Stadstorp — Swen 1/2 mtl. Hjälprote
af Hageby — Anders 1/4 mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Christ. Ribbings arvingar

Soldater vid detta torp