< Tillbaka <
Info om rote

Mjälnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0077

Rote

Mjälnäs

Rotegård 1

Fiell

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Miälnääs

Mantal 2

1

Rotegård 3

Gisengh

Mantal 3

1/4

Socken

Nykyrka

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 135, from år 1710 — 77.

Rotens sammansättning år 1686:
Fiell — Anders, 1/2 mtl. Huvudrote.
Miälnääs — Anders, 1 mtl.
Possessor för ovanstående är Eric Sparres arvingar.
Gisengh — Per, 1/4 mtl. Possessor: Johan Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1688:
Miählnäs — Anders, 1/2 mtl. Possessor: Bengt Horn.
Fjäll — Anders, 1 mtl. Possessor: Fru Anna Walrave.

Rotens sammansättning år 1728:
Fiell — Erich, 1/2 mtl. Huvudrote. Possessor: Bengt Horn.
Miälnääs — Anders, 1 mtl. Possessor: Fru Anna Walrave.
Gisengh — Enkian, 1/4 mtl. Possessor: Schering Rosenhane.

Soldater vid detta torp