< Tillbaka <
Info om rote

Mälby Skogshem

Torp

Torpnamn

Skogshem

Torpnummer

SR-00-0762

Rote

Mälby

Rotegård 1

Mählby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Mählby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Mählby

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Mählby

Mantal 4

1/2

Socken

Torshälla

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 763, år 1688 — 764 och from år 1710 — 762

Rotens sammansättning år 1686:
Mälby — Olof Jonsson 1/2 Mantal. Huvudrote
Råxnääs — Niels Månsson 1 Mantal. Hjälprote
Lybäck — Joen i Tumbo 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Gustaf Ribbing

Rotens sammansättning år 1688:
Mälby och Råxnääs omkastade

Rotens sammansättning år 1728:
Mählby — Anders 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat Jungfru Drakenskiöld
Mählby — Johan, hemman 1/4 mtl, står i Roten för 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Donerat Anders Norling
Mählby — Erick. Dito, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Donerat: Jungfru Drakenskiöld

Vid undersökning i Compagniet 1728 finnes ännu i denna Rote:
Mählby — Joen 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Christ. Marg. Sack

Roten vacant till Statsverket 1793-05-27 — 1804-05-05

Soldater vid detta torp

Anders MÄHLSTRÖM
Avancerat till Furirskytt juni 1718.
>
Anders MÄLSTRÖM
Gift. GM -93: undermålig och svag, casseras.
>
Anders MÄLSTRÖM
Ny utrustning 1718 = 751. GM -18: som denne karlen intet bör stå för soldat, så anskaffar roten en annan.
>
Casper MÄLSTRÖM
Antagen efter Högwälborne Herr Baron och Gen.mj. Fuchs skriftliga order av 1723-11-04 Casper Fredrickson Modig, heter nu Mälström.
>
Erick MÄLSTRÖM
Efter Hans Kongl. Majt och Kongl. Krigs Collegii befallning avgiven till ... i Steutsen 1723-04-24. Musqveten sönderskjuten i action vid Stäket.
>
Erik PRYTZ
Gift. -69: sjuk å sjukhus. Underhåll 1890.
>
Hans MED
Avförd ur Rullan 1815-07-01 enligt K.Majt nådiga Brev av den 4/4 -15: "Sjuk i Tyskland enligt avpolletringssedel."
>
Johan MÄLK
Gift. GM -07: Sjuk i Stralsund. Blesserad. Utbytes mot en ny från hemorten.
>
Johan PRYTS
Gift. GM -59: begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg (bröstsjukdom och allmän svaghet). Tjänt väl.
>
Jonas GUSTAFSSON
>
Jonas MÄLLSTRÖM
Gift. -89 sjuk.
>
Magnus MÄLSTRÖM
Utnämnd till Corporal 1757-11-19. Sjuk i Kvarteret 1759.
>
Olof MÄLSTRÖM
Piquen borta i Slaget (1710-02-28).
>
Oluf MÄHLSTRÖM
>
Pehr MÄLSTRÖM
Gift. 11:4 1/4 Approberad 1762. GM -78: sjuk enligt attest, är blind på ena ögat, får avsked (var sjuk redan -74).
>
Per RÅST
>
Stephanius PRYTZ
Född i Finland. Gift. GM -39: kommenderad till Långholmen. Har svårt åderbråck å vänster ben. Avsked vid GM -45 med anmälan till underhåll på expectans enligt K.Br. 1831-09-10. Tjänt utmärkt väl.
>