< Tillbaka <
Info om rote

Råxnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0761

Rote

Råxnäs

Rotegård 1

Råxnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Råxnäs

Mantal 2

1

Socken

Torshälla

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 764, år 1688 — 765 och from år 1710 — 761

Rotens sammansättning år 1686:
Helleby — Lars Erichson 1 Mantal. Huvudrote
Råxnääs — Per Andersson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688: omkastade

Rotens sammansättning år 1728:
Råxnäs — Lars, hemman 1/2 mtl, står i Roten för 1 mtl. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Råxnäs — Erick 1 mtl. Hjälprote. Possessor: Fru Christina Ribbings arvingar

Roten vacant 1718-11-11 — 1710-10-11

Soldater vid detta torp