< Tillbaka <
Info om rote

Källsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0759

Rote

Källsta

Rotegård 1

Kielsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Källsta

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Torshälla

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 751, år 1688 — 752 och from år 1710 — 759

Rotens sammansättningår 1686:
Kielsta — Jöns 1 Mantal. Huvudrote
Mälby — Enkian 1/2 Mantal. Hjälprote
Mälby — Erich 1/2 Mantal. Hjälprote

Roten sammansättning år 1728:
Kielsta — Fru Maria Snack 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat Jungfru Drakenskiöld 1723
Källsta — Olof 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Roten vacant 1743-07-27 — 1747-05-18

Soldater vid detta torp