< Tillbaka <
Info om rote

Brottsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0758

Rote

Brottsta

Rotegård 1

Bråttesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skinlösa

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Löten

Mantal 3

1/4

Socken

Torshälla

Kompani

Väster Rekarne kompani

ST ev Stensborg.

Rotens nummer är år 1686 — 758, år 1688 — 759 och from år 1710 — 758

Rotens sammansättning år 1686.
Kielsta — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Skinlösa — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Bråttesta — öde hemman 5/8 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote
Skinlösa — Pehr 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet
Löten — Olof 1/4 mtl. Hjälprote. Possessor: Nils Adelstierna

Roten vacant 1743-08-01 — 1747-05-18

Soldater vid detta torp