< Tillbaka <
Info om rote

Hällby Solberga/Hagaborg

Torp

Torpnamn

Solberga/Hagaborg

Torpnummer

SR-00-0757

Rote

Hällby

Rotegård 1

Hällby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hällby

Mantal 2

1

Socken

Torshälla

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 761, år 1688 — 762 och from år 1710 — 757

Rotens sammansättning år 1686:
Helleby — Matz Andersson 1 Mantal. Huvudrote
Brotsta — Lars Olsson 1 Mantal. Hjälprote
Löthan — Olof Erichson 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Jöran Ulfsparre

Rotens sammansättning år 1728:
Hällby — Erick, hemman 3/4 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote. Possessor: Herr Gustaf von Kiöhler
Hällby — Lars, hemman 3/4 mtl, står i roten för 1 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Torpet sannolikt rivet.

Soldater vid detta torp