< Tillbaka <
Info om rote

Ekeby

Rotens nummer är år 1686 — 762, år 1688 — 763 och from år 1710 — 755

Rotens sammansättning år 1686:
Ekeby — Per Larsson 1 Mantal. Huvudrote
Ekeby — Joen Andersson 1 Mantal. Hjälprote
Helleby — Niels Simonson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Anders Drakenskiöldh

Rotens sammansättning år 1728:
Ekeby — Pehr 1 Mantal. Huvudrote
Ekeby — Anders 1 Mantal. Hjälprote
Helleby — Olof 1/2 Mantal. Possessor för samtliga: Fru Karin Åkerhielm

Roten vacant 1763-01-30 — 1776-02-09

Roten anslagen till Trumslagare 1834 jml 1833 års lönestat; GM -35, -39, -42.

Torp

Torpnummer

SR-00-0755

Rote

Ekeby

Rotegård 1

Ekeby

Andel 1

1

Rotegård 2

Ekeby

Andel 2

1

Rotegård 3

Helleby

Andel 3

1/2

Socken

Torshälla

Kompani

Väster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp