< Tillbaka <
Info om rote

Egelsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0751

Rote

Egelsta

Rotegård 1

Egelsta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Brunsta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Egelsta

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Torshälla

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 750 och from år 1688 — 751

Rotens sammansättning år 1686:
Brunsta — HusgerådtzMästaren 1 Mantal. Huvudrote
Egelsta — Daniell 1/2 Mantal. Hjälprote
Egelsta — Änkan till hjälpp 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688:
Egelsta — 1/2 mtl. Huvudrote
Brunsta — 1 mtl. Hjälprote
Egelsta — 1/4 mtl. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Egelsta — Joen 1/2 mtl. Huvudrote. Possessor: LandsStaten
Brunsta — Frk Cath. Drakenschiöld 1 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet
Egelsta — Cappellan Joen Lindelius 1/4 mtl. Hjälprote. Possessor: Kappellansboställe

Roten vacant 1808-09-30

Indragen till Fältmusikant 1834 i anledning av ny lönestat 1833

Soldater vid detta torp