< Tillbaka <
Info om rote

Litsleberga

Torp

Torpnummer

SR-00-0750

Rote

Litsleberga

Rotegård 1

Littsleberga,

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Nederwalla

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Lööt

Mantal 3

1

Socken

Ytterselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1037, år 1688 — 1008 och from 1710 — 750.

Rotens sammansättning år 1686:
Lidtzleberga — Hans 1/2 Mantal. Huvudrote
Nederwahla (uthan Åbo) — 1/2 Mantal. Hjälprote
Löth — Per i Strengnäs sn 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Axell Wachtmäster.

Rotens sammansättning år 1728:
Littsleberga — Matts 1/4 mtl, står i Roten för 1/2 mtl. Huvudrote. Possessor: Maria Soop
Nederwalla — Öde 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet
Lööt, S-näs sn — Bokhållare Jertin 1 mtl. HJälprote. Possessor: Elsa Cruus

Soldater vid detta torp

Anders NORBERG
>
Anders ÖBERG
Död / avsked: 1767-01-23 ? Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderad till Stralsund.
>
Anders ÖHBERG
Ny utr. = föreg. Bantler och Gehäng förslitet.
>
Bengt SNICKARE
Erhöll år 1688 soldatnamnet Snickare. GM -90: "denne Rothens Knecht Bengt Snickare är blinder på ena ögat och hafwer feel på dett andra, fåhr afskiedh.
>
Carl Gustaph TYROHL
Inflyttad: Tp från V. Rekarne Comp.1768-12-17. Undfick Furirs fullmakt med lön från denna rote 1773-10-12.
>
Carl PALM
>
Eric PALM
GM -76: Avsked för ålder och svaghet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Erik MALM
Antagen i Strengnäs.
>
Fredric Adolph TYROHL
Inflyttad: å nr. 709 står tp 1776-10-08.
>
Johan LÖTPALM
>
Johan NORBERG
Var i tjänst 1739.
>
Johan PALM
I tjänst 1802.
>
Johan ÖHBERG
Mönstrad i Stockholm. Var i tjänst 1750.
>
Lars PALM
GM -39: Begär avsked för ålder och oförmåga att tjäna längre. Anmälan till underhåll såsom havande bevistat fälttågen fr o m 1808. Tjänt utmärkt väl.
>
Nills HOLM
Är för liten, sättes till Tråssdräng. Ej fått kappa.
>
Nils ÖBERG
>
Nils ÖBERG
GM -33: Karlen svag och oduglig. Får avsked.
>
Olof LIDSTRÖM
Ankom Pommern från Sverige 1758-08-12.
>
Otto KÄLLGREN
Född 1853-04-19 i Kronobergs län. Enl. husf.h.l. 1886-90 född i Årdala ! Inflyttad 1878, utflyttad till Pettersborg, Åker. "Läser försvarligt". 1879 får räkna 6,5 år vid Pontonierbataljonen.
>
Petter ÖBERG
Avsked: För dess bräcklighets skull erhållit Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs interimsavsked.
>