< Tillbaka <
Info om rote

Tuna

Torp

Torpnummer

SR-00-0749

Rote

Tuna

Rotegård 1

Tuna,

Mantal 1

1

Rotegård 2

Toppviken

Mantal 2

1/3

Rotegård 3

Waholmen

Mantal 3

1/3

Socken

Ytterselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 746, år 1688 — 747 och from 1710 — 749.
Rotens sammansättning år 1686:
Tuna — Olof 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ulf Bonde
Tåppewijken — (i Aspö sn) 1/3 Mantal. Hjälprote. Possessor: Niels Bagge
Waholmen — (i Aspö sn) 1/3 Mantal. Hjälprote. Possessor: Magdalena Stenbock
Rotens sammansättning år 1728:
Tuna — Jan 1/4 mtl, står i Roten för 1 mtl. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Toppviken — (i Aspö sn) 1/3 mtl. Hjälprote
Waholmen — Törnberg (i Aspö sn) 1/3 mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Flemming
Ant. i GM-rullan 1778: “Som numret varit Vacant sedan 1768, så utskrives en av roten om ej duglig Karl nu Kan anskaffas.”

Soldater vid detta torp