< Tillbaka <
Info om rote

Valla

Torp

Torpnummer

SR-00-0748

Rote

Valla

Rotegård 1

Walla,

Mantal 1

1

Rotegård 2

Walla

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Nårtorp

Mantal 3

1/4

Socken

Ytterselö

Kompani

Strängnäs kompani

Torpets belägenhet ej exakt.
Rotens nummer är år 1686 — 744, år 1688 — 745 och from 1710 — 748.
Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Erich 1 Mantal. Huvudrote
Walla — Hans 1/2 Mantal. Hjälprote
Nårtorp — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote
Rotens sammansättning år 1728:
Walla — Carl Hansson 1/2 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote
Walla — Carl Ersson 1/4 mtl, står för 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet
Nårtorp — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Maria Herdhielm

Soldater vid detta torp

Anders WALLQVIST
1789 sjuk i Elime. Blesserad. GM -17: Får avsked. Bevistat fälttågen. Tjänt utmärkt väl. Anmäles till underhåll. Medalj för tapperhet i fält.
>
August LJUNG
Inflyttad från Överselö 1873.
>
Carl Eric WALLIN
GM -55: Begär och får såsom oduglig till Krigstjänst avsked. Tjänt väl. Inflyttad från Överselö 1844.
>
Carl LARSON
GM -68: troligen skrivfel; GM -?: "Den som Roten Präsenterade för svagh och kleen. Roten skaffe Carl i Stellet".
>
Carl WALLIN
GM -72: Begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl. Utflyttad till Toresund 1872-10-24.
>
Carl WALLMAN
Född i Finland. 1759 sjuk i Kvarteret. 1761-62 Kommenderad på Flottiljen. GM -63: Gammal och svag, får avsked.
>
Elias WALLGREN
Var i tjänst 1778.
>
Hindric Johan von FUHRMAN
Avsked: Befordrad till Rustmästare vid Nyköpings Compagnie.
>
Joel Albert Theodor WAHLBERG
Avsked å nr. 611 1954-01-01.
>
Joens GIÖTE
>
Jonas BROWALLIUS
Ny utrustning 1718 (=). Har gammalt Krutmått. Bantler och Gehäng förslitet. Under marschen från Norge förlorat Musqvet med Bajonett och Värja, Bantler med Granadeurs-Taska, Kruthorn, Smörjhorn, Fängnålar och Sko [...]
>
Jonas FAST
GM -42: Såsom sjuklig ställes på 1 års förbättring varefter han kan om så påräknas nödigt av regementschefen avskedas. Far till nr. 705 Elf. Utflyttad till Åbacka 1844.
>
Lars BROWALLIUS
Var Tråssdräng vid 15:e Tältlaget. Med rotarnas tillstånd här insatt. GM -33: Karlen svag och olämplig. Får avsked.
>
Mattz WALDING
GM -40: Karlen god och gillas.
>
Nils WALLIN
GM -59: Ställes på 1 års förbättring för vrickning i vänster fot.
>
Rafwal GIÖTE
Död i quarteret Wällinge (?). Handskarna förkommit i hans sjukdom. Piqven afskuten i Slaget (1710). Roten vacant.
>