< Tillbaka <
Info om rote

Ekenäs Eriksberg

Torp

Torpnamn

Eriksberg

Torpnummer

SR-00-0746

Rote

Ekenäs

Rotegård 1

Ekenäs,

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ekenäs

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Ytterselö

Kompani

Strängnäs kompani

Torpets belägenhet ej exakt.
Rotens nummer är år 1686 — 743, år 1688 — 744 och from 1710 — 746.
Rotens sammansättning år 1686:
Ekenäs — Per Andersson 1 Mantal. Huvudrote
Ekenäs — Enkian 1 Mantal. Hjälprote
Rotens sammansättning år 1728:
Ekenäs — Johan 1 Mantal. Huvudrote
Ekenäs — Erich 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet
Roten vacant till Statsverket 1793-05-27 — 1804-05-05

Soldater vid detta torp