< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0745

Rote

Hornby

Rotegård 1

Horneby,

Mantal 1

1

Rotegård 2

Opptuna

Mantal 2

1/2

Socken

Ytterselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 745, år 1688 — 746 och from år 170 — 745.
Rotens sammansättning år 1686:
Hornby — Lars Jönson 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Carl Bonde
Fröberga — Erich 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Soop
Rotens sammansättning år 1728:
Horneby — Anders 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Maria Herdhielm
Opptuna — Erick 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Maria Soop
Vid undersökningen i kompaniet år 1728 finnes ännu i denna rote:
Bräntorp — Anders 1/4 Mantal, står för 1/2 mtl. Possessor: Kronan behållet.
Roten anslagen till musikens underhåll 1833-01-01– 1865-01-01
Roten anslagen till underofficerslön 1830-01-30 — 1832-12-31

Soldater vid detta torp