< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0743

Rote

Sursa

Rotegård 1

Surssa

Mantal 1

1

Rotegård 2

Surssa

Mantal 2

1

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 681, år 1688 — 683 och from år 1710 — 743.

Rotens sammansättning år 1686:
Sursa — Per Hansson 1 Mantal. Huvudrote
Nursa — Olof Erichsson 1 Mantal. Hjälprote

År 1688 är dessa gårdar omkastade.

Rotens sammansättning år 1728:
Surssa — Erich 1 Mantal. Huvudrote
Surssa — Erich 1 Mantal. Hjälprote

Soldater vid detta torp