< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0741

Rote

Ärnsta

Rotegård 1

Ernesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ernesta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Ernesta

Mantal 3

1

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 686, år 1688 — 688 och from år 1710 — 741.

Rotens sammansättning år 1686:
Ernesta — Carl 1 Mantal. Huvudrote
Ernesta — Erich 1 Mantal. Hjälprote
Ernesta — Michel 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Ernesta — Hans 1 Mantal. Huvudrote
Ernesta — Anders 1 Mantal. Hjälprote
Ernesta — Joen 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållne

Soldater vid detta torp

Anders Petter FAGER
Utflyttad till Norrskog, Överselö 1900.
>
Eric SWAN
GM -20: anmäld sig vara sjuklig, men står kvar. GM -23 avsked för sjuklighet.
>
Eric ÄRNBOM
>
Erich WIBBLING
Ny utrustning 1718 = 651. Har gammalt Kruthorn. Bantler och Gehäng förslitet. GM -33: Karlen svag och otjänlig, får avsked.
>
Hans CARLSSON
Grad: Åboe. Åboen Hans Carlsson får utbyta sig emot Eric Johansson.
>
Johan ANDERSSON
>
Johan ERNBOM
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderades till Stralsund. Var i tjänst 1778.
>
Johan Ernst ÄRLING
Kasseras för fel i vänstra ögat.
>
Johan MATZON
>
Johan ÄRNBOM
Till Finland och Sveaborg 1789-07-18.
>
Jonas STARK
Var i tjänst 1802.
>
Karl Erik SVÄRD
>
Knut Viktor HAMN
Inflyttad från Eneby, Överselö 1900. Befordrad till korpral omkr 1920, till furir 1953-11-26. Utflyttad till Björkdalen 1938. Patriotiska sällskapets guldmedalj 1946.
>
Lars EHRNBERG
1710 sjuk.
>
Magnus DEINER
Var i tjänst 1739.
>
Olof ERNBOM
GM -59: Skall, enligt Fältskärs intygan, hava elaka kylsår och vid Marscher svullna ben och fötter, även ock dessförutom förlorat mesta delen av tänderna som allt gör honom till vidare Krigstjänst oduglig, får [...]
>
Olof SVÄRD
GM -35: ställes på 1 års förbättring för sjuklighet.
>
Per EENBUSKE
Furir - skytt.
>
Teodor Fredric FAGER
GM -42: begär och får räkna sig tillgodo de 9 år han tjänat vid Svea Lifgarde. GM -69: begär och får avsked med underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad 1870.
>