< Tillbaka <
Info om rote

Fröslunda

Torp

Torpnummer

SR-00-0739

Rote

Fröslunda

Rotegård 1

Fröslöunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Häsleby

Mantal 2

1

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 679, år 1688 — 681 och from år 1710 — 739.

Rotens sammansättning år 1686:
Fröslunda — Erich och Per 1 Mantal. Huvudrote
Häsleby — Mårten 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Fröslunda — Lars 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Häsleby — Lars och Erick 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Landsstaten

Roten vacant 1790

Soldater vid detta torp