< Tillbaka <
Info om rote

Äleby

Rotens nummer är år 1686 — 685, år 1688 – 687 och from år 1710 — 736.

Rotens sammansättning år 1686:
Gietzperla — Hans 1 Mantal. Huvudrote
Ähleby — Erich 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688:
Ähleby — Erich 1 Mantal. Huvudrote
Gietzperla — Hans 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Ähleby — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Gietzperla — Pehr 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållne

Torp

Torpnummer

SR-00-0736

Rote

Äleby

Rotegård 1

Ähleby

Andel 1

1

Rotegård 2

Gietzperla

Andel 2

1

Rivet

X

Torpbild 1

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Soldater vid detta torp