< Tillbaka <
Info om rote

Äleby Smedsbacken

Torp

Torpnamn

Smedsbacken

Torpnummer

SR-00-0735

Rote

Äleby

Rotegård 1

Ähleby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ähleby

Mantal 2

1

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 676, 1688 — 678 och from år 1710 — 735.

Rotens sammansättning år 1686:
Äleby — Anders Hansson 1 Mantal. Huvudrote
Äleby — Anders Månson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Ähleby — Nils och Lars 1 Mantal. Huvudrote
Ähleby — Pähr 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda : Infanteriet

Soldater vid detta torp