< Tillbaka <
Info om rote

Nybble Strömstugan

Torp

Torpnamn

Strömstugan

Torpnummer

SR-00-0734

Rote

Nybble

Rotegård 1

Nibble

Mantal 1

7/8

Rotegård 2

Nibble

Mantal 2

7/8

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 683, år 1688 — 685 och from år 1710 — 734.

Rotens sammansättning år 1686:
Nibble — Erich Persson 3/4 Mantal. Huvudrote
Nibble — Matthis 3/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Nibble — Erick Olsson 7/8 Mantal. Huvudrote
Nibble — Erick Sefwedsson 7/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållne

Soldater vid detta torp