< Tillbaka <
Info om rote

Vittinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0733

Rote

Vittinge

Rotegård 1

Hwittinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hwittinge

Mantal 2

1

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 675, år 1688 — 677 och from år 1710 — 733.

Rotens sammansättning år 1686:
Hwittinge — Olof Andersson 1 Mantal. Huvudrote
Hwittinge — Anders 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Hwittinge — Lars 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Hwittinge — Jacob 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lands Staten

Soldater vid detta torp