< Tillbaka <
Info om rote

Vesterby

Torp

Torpnummer

SR-00-0732

Rote

Vesterby

Rotegård 1

Håsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Västerby

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 700, år 1688 — 702 och from år 1710 — 732.

Rotens sammansättning år 1686:
Håsta — Erich Matzon 1 Mantal. Huvudrote
Hwittinge — Olof Andersson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1688:
Hwittinge — Olof Andersson 1 Mantal. Huvudrote
Håsta — Erich Matzon 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Magdalena Stenbock

Rotens sammansättning år 1728:
Håsta — Erich 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Maria Soop
Västerby — Johan och Lars 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Kallas “Håsta ST” 1718 — 93.

Vakant ant. 1891– 95, 1896 — 1900.
Rätt osäker identifiering.

Soldater vid detta torp