< Tillbaka <
Info om rote

Janslunda

Torp

Torpnummer

SR-00-0730

Rote

Janslunda

Rotegård 1

Löflunda Eller Johanslunda

Mantal 1

2

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 690, år 1688 — 692 och from år 1710 — 730.

Rotens sammansättning år 1686:
Jahenslunda 1 Mantal. Huvudrote
Jahenslunda 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Löflunda eller Johanslunda — Herr Lagman Franck — 2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders Petter LÖNN
Begravd 1858-03-18.
>
Arfwid LUND
Ny utrustning 1718 = 651. Bantler och Gehäng förslitet. GM -18: den utbytte Karlen för liten, casseras, och bör Eric Olsson uppvisas eller skaffa annan karl i stället.
>
Arfwid LUND
Musqveten söndrig och avlevererad. GM -28: Karlen gammal, svag och osynlig. Får avsked. Roten vacant.
>
Eric LUND
>
Eric LUND
Sjuk i Kvarteret 1759, 1760, 1761, 1762. GM -63: sjuklig och svag. Får avsked.
>
Eric LUNDBERG
>
Eric OLSSON
Eric Olsson utbytte sig 1719-06-07 emot den 1728 casserade Arfwid Lund.
>
Eric OLSSON
Fått sig utbyta emot Arfwid Hansson.
>
Erich JÖNSSON
>
Erik LÖNN
GM -23: begär och får byta namn från Jack till Lönn. GM -51: Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl. Dödsdatum osäkert.
>
Johan LUND
GM -50: "uppvist, besiktigad och god befunnen."
>
Johan LUNDBERG
GM -02 eller 07 sjuk i Stralsund, har obotlig Wattusot, får avsked.
>
Magnus LUND
GM -44: Roten begär för Karlen avsked; är för liten och fyller ej monderingen; bliver intet emottagen.
>
Nils LUND
Bantleret förkommit i hans sjukdom. Musquet med Hölster och Bajonett lämnat i Helsingborg under slaget. Död eller fången vid Stralsunds övergång 1715.
>
Nils Samuel SCHEDIN
>
Otto LÖNN
1879 Kommenderad till Vaxholm.
>
Pehr LUNDQUIST
1789 Kommenderad till Sveaborg. Sjuk å lasarett 1789.
>
Pehr LUNDQVIST
1793 sjuk i lägret. GM -97: får avsked för sjuklighet. Sjuk på sjukhus.
>
Peter LEHN
GM -17: Begär avsked för sjuklighet, men står kvar till nästa mönstring på förbättring. Samma person som 730 Peter Len.
>
Peter LEN
Samma person som 730 Peter Lehn.
>
Rickard LÖNN
Inflyttade till Johanneslund, Toresund, från Vansö, 1925. GM -02: avsked utan underhåll.
>