< Tillbaka <
Info om rote

Ekeby Fagervallsstugan

Torp

Torpnamn

Fagervallsstugan

Torpnummer

SR-00-0728

Rote

Ekeby

Rotegård 1

Ekeby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ekeby

Mantal 2

1/2

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1000, år 1688 — 970.
Soldat sedan 1683 Anders Nilsson med soldatnamnet Biörck.

Rotens sammansättning år 1686 och år 1690:
Qwicksta — Anders Biörn 1 Mantal. Huvudrote
Biörkeby — Nils Andersson 1 Mantal. Hjälprote. Bådas karaktär: Skatte och Crono. Toresunds sn.

År 1710 (c:a) blir Qwicksta huvudrote för nr 948 och avlöser Råcksta. Biörkeby blir samtidigt chefsboställe för Överstelöjtnantens kompani. Efter 1833 års lönereglering blir Biörkeby boställe för 2:e majoren vid staben.

Den här roten övergår till att bli nr 728 Ekeby eller 744 Fröberga; bägge i Överselö.

–o00o–

Rotens nummer är år 1686 — 1002, år 1688 — 972.
Soldat sedan 1683 Erick Persson, som 1688 erhöll soldatnamnet Hare.

Rotens sammansättning år 1686 och år 1690:
Sahlösa — Erick 1/2 Mantal. Huvudrote
Waxeng — Carl Bonath 1/2 Mantal. Hjälprote. Bådas karaktär: Skatte och Crono. Toresunds sn.

Vid Generalmönstringen 1690 anställdes ny soldat – Per Nilsson Hare. I rullan står: “Instält af Roten i stället för Erick Persson Hare som blef Casserat för illaka Been och aldeles oduglig war”.

Omkring 1710 överföres Sahlösa till Edsala rote nr 999 i Kärnbo socken och Waxeng till Stora Åby rote nr 985 i Toresunds socken.

Den här roten fortsätter såsom antingen nr 728 Ekeby eller nr 744 Fröberga – båda i Överselö socken.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekeby — Anders Matsson 1/2 Mantal. Huvudrote
Ekeby — Anders Ersson 1/2 Mantal. HJälprote. Possessor för båda: Grevinnan Maria Soop

Soldater vid detta torp