< Tillbaka <
Info om rote

Runsö

Torp

Torpnummer

SR-00-0727

Rote

Runsö

Rotegård 1

Runsiö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Äleby

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 698, år 1688 — 699 och from år 1710 — 727.

Rotens sammansättning år 1686:
Runsiö — Per Erlandsson 1 Mantal. Huvudrote
Äleby — Johan Jonsson 1/2 Mantal. Hjälprote
“Optuna — Carl Erichson blifwer Rote 698 o 699 til hielp.”

Rotens sammansättning år 1728:
Runsiö — Olof 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Äleby — Pähr 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Grevinnan Maria Soop

Roten anslagen till Trumslagare 1851-12-22 — 1901 års härordning.

Soldater vid detta torp