< Tillbaka <
Info om rote

Kil-Fröslunda

Torp

Torpnummer

SR-00-0726

Rote

Kil-Fröslunda

Rotegård 1

Fröslunda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fröslunda

Mantal 2

1

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 672, år 1688 — 676 och from år 1710 — 726.

Rotens sammansättning år 1686:
Fröslunda — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Fröslunda — Olof Andersson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Fröslunda — Erick 1 Mantal. Huvudrote
Fröslunda — Jöns 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet
Rotens nummer är år 1686 — 672, år 1688 — 676 och from år 1710 — 726.

Rotens sammansättning år 1686:
Fröslunda — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Fröslunda — Olof Andersson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Fröslunda — Erick 1 Mantal. Huvudrote
Fröslunda — Jöns 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Soldater vid detta torp

Anders DAHLSTRÖM
>
Anders FRÖBERG
>
Anders FRÖJD
1793 står till förbättring.
>
Anders GIÖLA
>
Anders Wilhelm KIHL
Grad: Soldat - timmerman. Utflyttad till Mariefred.
>
Carl Johan KIHL
Interimsavsked.
>
Carl WELLMAN
>
Claes Otto KIHL
GM -63: sjuk å roten enligt intyg. GM -66: ogillas såsom varande i följd av höftsjukdom oduglig till krigstjänst enligt läkarbetyg. Tjänt väl.
>
Daniel EKSTRÖM
Kan läsa och skriva. Ny utrustning 1718 = 651. Bantler och Gehäng förslitet. Granadeurs-Taska sönderskjuten. Handskar o. Fängnålar förkomna vid Stäket 1719. Befordrad till Furir vid Kompaniet.
>
Eric COLLING
>
Eric FRÖJD
Interimsavsked.
>
Eric KIHL
>
Fredrik KIHL
(Fader 733 Westring). Inflyttad från Mariefred 1822. GM -30: ofärdig i högra axeln. Ställes på 1 års förbättring. GM -51: begär och får avsked med underhåll på expektans. Tjänt väl. Kallade sig efter avs [...]
>
Hans LARSSON
Nr 721 = 706 = Åsby i Strängnäs.
>
Hildor WÄRN
En vänlig man som var mejerist i Lannhäll, Överselö. 12 barn. Utflyttad till Arnöberg, en ö i Mälaren. Dödsåret osäkert.
>
Johan FLINCK
Transport från nr 651 - finns ej å nr 651!! Hemkommen ur Dansk fångenskap och här insatt. GM -33: Karlen gammal och bräcklig, begär och får avsked.
>
Johan FLINK
Lejd för Hannemyra 631 1710 men sedemera s.å. vid mönstringen i Strengnäs avancerat hit som Corporal. Musqvet med Hölster, Bajonett, Värja, Gehäng, Bantler och Handskar förkommet i slaget vid Helsingborg 1710-02 [...]
>
Johan FRÖBERG
>
Lars Okänt
"CORPORAL LARS" GM -86: Gammal och sjuklig. Tjänt 32 år; får avsked och underhåll.
>
Pehr ÅSMAN
>