< Tillbaka <
Info om rote

Runsö

Torp

Torpnummer

SR-00-0725

Rote

Runsö

Rotegård 1

Runsiö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Runsiö

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 691, år 1688 — 693 och from år 1710 — 725.

Rotens sammansättning år 1686:
Runsiö — Erich Jonsson 1 Mantal. Huvudrote
Runsiö — Lars Larsson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Runsiö — Carl 1 Mantal. Huvudrote
Runsiö — Johan 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållne

Runsiö var även hjälprote å nr 722 Skälby. År 1686 hette brukaren Erich Larsson och 1728 Olof. Gårdens storlek var 3/4 mtl.
D:o år 1728 för nr 729 Lönberga. 1 mtl och brukare Madame Schröder.

Soldater vid detta torp