< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0724

Rote

Väla

Rotegård 1

Wähla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wähla

Mantal 2

1

Rotegård 3

Wählatorp

Mantal 3

1/2

Socken

Överselö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 648, år 1688 — 673 och from år 1710 — 724.

Rotens sammansättning år 1686:
Wähla — Carl 1 Mantal. Huvudrote
Wähla — Joen 1 Mantal. Hjälprote
Wählatorp — Änkan 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Wähla — Olof 1 Mantal. Huvudrote
Wähla — Joen 1 Mantal. Hjälprote
Wählatorp — Staffan 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Förläning

Det gamla torpet är helt inbyggt i det nya huset på samma plats. Minneskylt på dörren beskriver torpet.

Soldater vid detta torp

Anders WEHLSTEDT
Karlen god, gillas.
>
Anders WÄHLSTEDT
>
Carl WELLMAN
Avancerat till Corporal vid nr 726. Roten vakant.
>
Daniel ANDERSSON
GM -88: Denne Rotens Kneckt fått avsked och underhåll och Corporalsroten nr 651 skall skaffa Carl till denna Rote.
>
Edvard Theodor WÄHL
GM -02: Avsked utan underhåll.
>
Eric WISS
>
Gustaf WÄHL
Född i Finland. 1817 kommenderad till Södertälje. GM -20: avsked för sjuklighet.
>
Johan / Jonas WÄLLMAN
Ankom Pommern från Sverige 1761-10-19. Kommenderad till Stralsund 1761 - 62. 1768 sjuk vid roten.
>
Johan FALCK
Har varit i tjänst sedan 1674. Se nr 637 Fogdö.
>
Johan Petter WISS
GM -59: begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl.
>
Johan WÄHLSTEDT
>
Johan WÄLLFELDT
Efternamn: även Wählstedt förekommer. Befordrad 1788-12-10. 1789 till Sveaborg.
>
Lars WÄLLMAN
Efter Blefwen på Marchen. Sedan har han blifwit död widh Herr Capitain Alsbek compagnie. Skintröia, Skinbyxor, Swart Halsduk, Hanskar, Gehäng, Skoor, Kamb, Bantler, Musqvet med Hölster, Ränsel och Baionet förkomm [...]
>
Magnus WELLMAN
Fått Bantler 1716. Ny utrustning 1718 = 651. Gehänget förslitet. GM -18: Klagar lika nr 78. Kunde läsa och skriva. Kappa, 2 Svarta Halsdukar och Gula Strumpor i behåll. Det övriga av monderingen och Geväret borta [...]
>
Niels HWASS
Grad: Corporal osäkert. Avsked vid GM -86. Se vidare nr 637 Fogdö.
>
Pehr WÄHL
I tjänst 1802.
>
Per August WISS
1883 ställes på 1 års förbättring för sjuklighet (kronisk reumatism).
>